Xin lỗi tất cả các bạn website www.pixeladd.com dừng hoạt động

Vì một vài lý do mà chúng tôi buộc phải dừng hoạt động ứng dụng này
Chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.