Điều khoản sử dụng

Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin và mang đến sự tiện ích cho bạn, và chúng tôi hy vọng bạn hài lòng khi sử dụng nó. Bạn có thể truy cập website và sử dụng những tính năng đa dạng của nó, nhưng xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng website này phải tuân thủ theo Điều Khoản Sử Dụng (quy định ở bên dưới). Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng website.

 1. Quyền sở hữu và hoạt động

Website này thuộc về Công Ty Cổ phần Phát triển Số Thời Đại (“PixelADD, “chúng tôi” và “của chúng tôi”). Để biết thêm thông tin xin mời truy cập vào www.thoidaijsc.vn

 1. Đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng

Việc bạn sử dụng website này và bất kỳ ứng dụng, phần mềm, dữ liệu, sản phẩm và bất kỳ dịch vụ nào bạn được PixelADD cung cấp, từ hoặc thông qua website này (sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”), thì phải tuân thủ những điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Unilever. Ngoài Điều Khoản Sử Dụng, thỏa thuận còn được cấu thành từ (i) Chính Sách Bảo Mật, (ii) Thông Báo Pháp Lý và (iii) Chính Sách Cookie (sau đây gọi chung là “Các Chính Sách của PixelADD”). Nếu có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng và bất kỳ chính sách nào khác của PixelADD, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng.

 1. Tính liên tục của Thỏa Thuận

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản này tùy từng thời điểm bằng cách cập nhật văn bản này, và những thay đổi và sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải, nên vui lòng tham khảo mục này mỗi khi bạn truy cập website để cập nhật Điều Khoản Sử Dụng tại thời điểm đó. Việc bạn sử dụng website xác nhận rằng bạn tiếp tục chấp thuận các điều khoản được sửa đổi sau đó.

 1. Điều kiện và việc truy cập

Bạn có thể không được quyền sử dụng website và có thể không được chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng nếu (a) bạn dưới 15 tuổi, hoặc (b) bạn bị ngăn cấm sử dụng hay truy cập website theo luật pháp quốc gia nơi bạn sinh sống. Nếu bạn trên 15 và dưới 18 tuổi, bạn nên xem xét các điều khoản này với bố mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo bạn và họ đã hiểu rõ chúng.

Việc truy cập vào một phần nhất định của website và/hoặc Dịch Vụ có thể bị giới hạn cho (i) người sử dụng từ 18 tuổi trở lên; và/hoặc (ii) người sử dụng đã đăng ký (ví dụ khi bỏ phiếu bình chọn về nội dung video). Xin xem mục Đăng ký bên dưới. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi sẽ xác định rõ những phần nào của website hoặc của Dịch Vụ có hạn chế truy cập và các điều khoản sử dụng được áp dụng.

Việc cấp phép truy cập vào website này chỉ là tạm thời, và PixelADD được toàn quyền quyết định việc bảo lưu các quyền để chỉnh sửa hoặc ngừng website hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ lý do gì khiến website của chúng tôi không truy cập được vào bất kỳ thời điểm nào.

Theo quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt truy cập vào website và/hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo đối với việc không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng hoặc Các Chính Sách của PixelADD, về việc vi phạm quyền tác giả hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác, hoặc bất kỳ lý do nào khác (bao gồm việc lặp lại các vi phạm nhỏ). Quyết định chấm dứt quyền truy cập vào website hoặc Dịch Vụ sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc.

 1. Đăng ký

Nếu bạn được mời để đăng ký, PixelADD sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại di động, ngày sinh và/hoặc giới tính.

Như là một phần của quy trình đăng ký, bạn có thể được yêu cầu chọn một tên tài khoản và mật khẩu. Bạn sẽ phải chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các hoạt động thực hiện dưới tài khoản của bạn và đảm bảo cho mật khẩu được bảo mật. Nếu bạn nhận thức được có lỗ hổng an ninh hoặc có truy cập trái phép vào tài khoản hoặc mật khẩu của mình, bạn phải thông báo ngay lập tức cho PixelADD thông qua địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ trên website

Bạn đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký và sử dụng website hoặc Dịch Vụ, và bạn cũng đồng ý cập nhật các thông tin của bạn. Bạn đồng ý PixelADD có thể lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn cho mục đích dự kiến nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Quyền riêng tư

PixelADD tôn trọng nghiêm túc quyền riêng tư của bạn và sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên website theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

 1. Đăng tải của người sử dụng

Một số phần nhất định của website có thể mời hoặc cho phép bạn đăng, tải lên, nhúng, hiển thị hoặc trao đổi văn bản, tin nhắn, hình ảnh, video, bản thu âm, âm nhạc (bao gồm lời bài hát), đồ hoạ, bản vẽ, lời đề nghị, ý tưởng (bao gồm ý tưởng sản phẩm và ý tưởng quảng cáo), tên, sở thích, giọng nói, tên tài khoản, hoạt động biểu diễn hoặc những thông tin, nội dung của bạn hoặc của người khác mà bạn sở hữu hoặc tạo ra (gọi chung là “Đăng tải của người sử dụng”).

PIXELADD SẼ XEM XÉT ĐĂNG TẢI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG NHƯ LÀ THÔNG TIN KHÔNG BẢO MẬT VÀ KHÔNG MANG TÍNH SỞ HỮU VÀ SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO VIỆC DUY TRÌ TÍNH BẢO MẬT TRONG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN TẢI LÊN.

Đây là diễn đàn thích hợp cho những sản phẩm và những ý tưởng liên quan đến sản phẩm hoặc các nhãn hàn.

Bạn bảo đảm và cam kết rằng bạn có (hoặc sẽ có trong quá trình sử dụng website) tất cả mọi quyền, giấy phép, sự đồng ý hoặc cho phép cần thiết để PixelADD và/hoặc nhà cung cấp nội dung được quyền sử dụng các Đăng tải của người sử dụng cho những mục đích dự kiến được nêu bởi website hoặc Điều Khoản Sử Dụng này.

Bạn cũng cam kết và đảm bảo thêm rằng bạn đã nhận được sự đồng ý, miễn trừ và/hoặc sự cho phép của mỗi và mọi nội dung có thể xác định trong Đăng tải của người sử dụng để sử dụng tên, tên tài khoản hoặc sở thích của họ theo cách thức được sự kiến trên website, trên Sản Phẩm, Dịch Vụ hoặc những thành phần khác trên hoặc có sẵn trên website.

Liên quan đến Đăng tải của người sử dụng, bạn đồng ý và đảm bảo rằng:

(i) Bạn sẽ không tải lên bất kỳ Đăng tải của người sử dụng nào mà là đối tượng cúa bất kỳ quyền nào của một bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn: 
a. quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, hoặc bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền theo hợp đồng nào khác;
b. quyền riêng tư hoặc công khai; hoặc
c. thông tin mật

trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu của những quyền trên hoặc được cho phép từ (những) chủ sở hữu hợp pháp để đăng tải Đăng tải của người sử dụng và được cấp những quyền được nêu tại Điều Khoản Sử Dụng này;

(ii) Những Đăng tải của người sử dụng và việc sử dụng Đăng tải của người sử dụng được Điều Khoản Sử Dụng cho phép sẽ không vi phạm các quyền của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hoặc bất kỳ luật áp dụng nào;

(iii) Bạn sẽ không tải lên Đăng tải của người sử dụng mà bạn không được phép sở hữu theo quy định tại quốc gia mà bạn sinh sống, hoặc sẽ không hợp pháp để PixelADD sử dụng hoặc chiếm hữu khi liên hệ với những quy định của website hoặc Dịch Vụ; và

(iv) Bạn sẽ không gửi lên một Đăng tải của người sử dụng mà nó là:
a. bất hợp pháp hoặc khuyến khích, cổ vũ cho những hành vi bất hợp pháp, hoặc thảo luận về những hành vi bất hợp pháp với ý định thực hiện chúng, bao gồm mua bán ma túy, lạm dụng ma túy, tình dục trẻ em, xâm phạm thân thể hoặc lạm dụng tình dục, rình rập, trộm cắp, lừa đảo hoặc có âm mưu thực hiện một hành vi tội phạm;
b. nói xấu, đe dọa, lăng mạ, quấy rối hoặc xâm phạm sự riêng tư;
c. phân biệt đối xử hoặc gây định kiến dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật hay những điều khác;
d. tục tĩu, kích dục hoặc những hình thức khiêu dâm khác;
e. nguy hiểm, vô trách nhiệm hoặc chống đối xã hội, khuyến khích hoặc dung túng cho những hành vi nguy hiểm, vô trách nhiệm hoặc chống đối xã hội;
f. chứa virus, phần mềm gián điệp hoặc thành phần gây hại khác, hoặc làm suy yếu, gián đoạn hoặc gây tổn thất cho website, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ kết nối mạng, hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của một người hay sự thoải mái của họ; hoặc
g. chứa đựng yếu tố quảng cáo, xúi giục, thư dây chuyền, kinh doanh đa cấp, cơ hội đầu tư hoặc những phương thức truyền thông thương mại không được cho phép khác.

(v) PixelADD không có nghĩa vụ buộc sử dụng Đăng tải của người sử dụng theo bất kỳ cách nào và PixelADD sẽ không bị buộc phải đưa ra lý do cho việc từ chối Đăng tải của người sử dụng của bạn hoặc phải xác định những hành động của PixelADD liên quan đến Đăng tải của người sử dụng của bạn theo bất kỳ cách nào;

(vi) PixelADD không có trách nhiệm thanh toán, bồi thường bạn cho việc sử dụng Đăng tải của người sử dụng của bạn như được nêu trên website và Điều Khoản Sử Dụng này; và

(vii) PixelADD có thể sử dụng tên của bạn để bổ sung vào Đăng tải của người sử dụng (mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như thế).

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho những Đăng tải của người sử dụng của bạn và những hậu quả của việc bạn đăng tải lên hoặc công bố chúng.

Hơn nữa, bạn hiểu và đồng ý rằng khi sử dụng website, bạn có thể tiếp xúc với những Đăng tải của người sử dụng được đăng tải và/hoặc được gửi bởi những người sử dụng khác. PixelADD không chịu trách nhiệm đối với Đăng tải của người sử dụng theo bất kỳ cách thức nào, và PixelADD không đảm bảo tính chính xác, tính thống nhất, chất lượng hay quyền sở hữu trí tuệ của, hoặc liên quan đến những Đăng tải của người sử dụng trên. Hơn nữa, PixelADD không thể đảm bảo rằng những Đăng tải của người sử dụng có hại, không chính xác, lừa đảo, tấn công, đe dọa, phỉ báng, trái pháp luật hoặc bị phản đối theo cách khác sẽ không xuất hiện trên website.

Bằng việc tải lên Đăng tải của người sử dụng, bạn hiểu rằng chúng sẽ được đưa ra công chúng và bạn đồng ý sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại, khởi kiện nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới rằng bạn bị xâm phạm quyền riêng tư, bị vi phạm quyền lợi theo bất kỳ pháp luật áp dụng nào về dữ liệu cá nhân hoặc chiếm dụng quyền đem ra công chúng của bạn phát sinh từ việc PixelADD sử dụng Đăng tải của người sử dụng của bạn tuân theo Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Gỡ bỏ Đăng tải của người sử dụng

Không ảnh hưởng đến những quyền khác của chúng tôi theo Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo pháp luật, PixelADD được toàn quyền quyết định việc bảo lưu quyền từ chối đăng tải, loại trừ hoặc gỡ bỏ bất kỳ Đăng tải của người sử dụng nào khỏi website vi phạm Điều Khoản Sử Dụng và/hoặc Các Chính Sách của PixelADD mà không cần báo trước.

 1. Xác định người sử dụng và tiết lộ Đăng tải của người sử dụng cho bên thứ ba

PixelADD sẽ hợp tác tuyệt đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, lệnh toàn án hoặc giấy triệu tập yêu cầu hoặc chỉ định PixelADD phải tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng tải Đăng tải của người sử dụng. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi bảo lưu quyền xác định bất kỳ người sử dụng nào cho bên thứ ba và/hoặc tiết lộ bất kỳ Đăng tải của người sử dụng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại một Đăng tải của người sử dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ những thông tin trên nếu chúng tôi, với thiện chí, tin rằng việc tiết lộ như thế là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân cho PixelADD, khách hàng của chúng tôi hoặc cho cộng đồng.

 1. Chỉnh sửa

Mặc dù PixelADD không có nghĩa vụ phải xem xét hay giám sát Đăng tải của người sử dụng, PixelADD bảo lưu quyền tuyệt đối được làm như thế theo toàn quyền suy xét của mình. Hơn nữa, PixelADD bảo lưu quyền tại mọi thời điểm được thay thế, chỉnh sửa, từ chối đăng tải hoặc gỡ bỏ bất kỳ Đăng tải của người sử dụng nào từ website, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do mà không cần phải thông bảo trước. Bạn đồng ý rằng PixelADD không có bất kỳ nghĩa vụ nào để sử dụng hoặc phản hồi về bất kỳ Đăng tải của người sử dụng nào.

 1. Quyền sở hữu và sử dụng các thành phần của website, Sản Phẩm và Dịch Vụ

Ngoại trừ Đăng tải của người sử dụng, PixelADD sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các thành phần trên website hoặc có quyền hợp pháp từ một bên thứ ba để sử dụng các thành phần trên website. PixelADD cũng sở hữu hoặc có quyền hợp pháp được sử dụng tất cả các nhãn hiệu, đồ họa và logo được sử dụng trên website. Nếu không được nêu rõ ràng, không phần nào của website có thể được sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, đăng, tải, chuyển tải hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, ngoài trừ việc bạn có thể tải xuống một bản sao của các thành phần xuống một máy tính đơn lẻ cho mục đích sử dụng cá nhân, sử dụng cho gia đình không mang tính thương mại, với điều kiện bạn giữ nguyên vẹn toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hoặc bất kỳ lưu ý về quyền sở hữu nào trên thành phần đó. Bất kỳ sự chỉnh sửa nào của các thành phần này hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của PixelADD. Việc sử dụng bất kỳ thành phần nào nêu trên tại bất kỳ website hoặc mạng máy tính nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PixelADD đều bị tuyệt đối ngăn cấm. Việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá dịch vụ, đồ họa và logo trên website này theo những cách thức khác với nội dung được cho phép trong Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc như được ủy quyền sử dụng bằng văn bản của PixelADD, đều bị tuyệt đối ngăn cấm.

Nếu bạn tải xuống phần mềm hoặc những nội dung số khác, bao gồm ứng dụng, từ website này (“Sản Phẩm”), thì Sản Phẩm, và tất cả các tập tin, hình ảnh và dữ liệu liên quan đến Sản Phẩm, sẽ được PixelADD cấp quyền sử dụng cho bạn theo những điều khoản và điều kiện áp dụng. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bạn không sở hữu những Sản Phẩm bạn tải xuống, và PixelADD không chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu của Sản Phẩm cho bạn. PixelADD giữ lại toàn bộ quyền sở hữu đối với những Sản Phẩm được tải xuống và những quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Sản Phẩm. Bạn không được phân phối, bán, tái biên soạn, dịch ngược, tháo rời, hoặc chuyển Sản Phẩm thành những hình thức mà con người có thể đọc được.

 1. Quyền sở hữu của Đăng tải của người sử dụng

Bạn sẽ giữ lại tất cả các quyền sở hữu trong Đăng tải của người sử dụng của bạn, nhưng bạn được yêu cầu cấp quyền giới hạn cho PixelADD hoặc cho người sử dụng website khác.

Để đổi lại việc bạn sử dụng website và các Dịch Vụ, bạn sẽ cấp giấy phép không độc quyền, không hủy ngang, trên phạm vi toàn thế giới, có thể chuyển nhượng (với toàn bộ quyền được chuyển nhượng lại) cho PixelADD để sử dụng lâu dài Đăng tải của người sử dụng vì bất kỳ mục đích gì (trong phạm vi pháp luật cho phép) và không tính phí. Giấy phép trên sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền được tái sản xuất, sao chép, biên tập, mô phỏng, thực hiện tác phẩm phái sinh, kết hợp với các tác phẩm khác, chuẩn bị sẵn, đồng bộ hóa, trưng bày, trình diễn công khai, truyền tải, phát sóng, xuất bản, phân phối, cấp phép lại và xóa Đăng tải của người sử dụng của bạn. Không ảnh hưởng đến các quyền đã nêu, nếu bạn giữ một bằng sáng chế về Đăng tải của người sử dụng của bạn, PixelADD thừa nhận rằng Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấp cho PixelADD bất kỳ giấy phép nào theo bằng sáng chế đó.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu PixelADD biên tập, chỉnh sửa hoặc thực hiện tác phẩm phái sinh từ Đăng tải của người sử dụng của bạn, hoặc kết hợp Đăng tải của người sử dụng của bạn với một tác phẩm khác, bất kỳ quyền nào từ kết quả chỉnh sửa hoặc tác phẩm phái sinh sẽ được độc quyền sở hữu bởi PixelADD.

Nếu Đăng tải của người sử dụng của bạn bao gồm ý tưởng hay đề nghị, bạn thừa nhận rằng PixelADD, một công ty thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Số Thời Đại hoặc một bên thứ ba thay mặt cho họ có thể đã làm việc hoặc đang làm việc dựa trên những ý tưởng giống hoặc tương tự như thế. Bằng việc gửi ý tưởng của mình, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiếp tục phát triển ý tưởng (hoặc một ý tưởng tương tự) một cách độc lập mà không cần thừa nhận ý tưởng của bạn.

Bạn theo đây miễn trừ không hủy ngang và vô điều kiện và mãi mãi cho PixelADD hoặc Công ty Cổ phần Phát triển Số Thời Đại khỏi bất kỳ và tất cả các hành động, lý do hành động, khiếu nại, bồi thường, trách nhiệm pháp lý và yêu cầu, dù toàn bộ hay từng phần, và vì bất kỳ lý do nào mà bạn có thể có hoặc có thể có trong tương lai để chống lại PixelADD và/hoặc Công ty Cổ phần Phát triển Số Thời Đại liên quan đến Đăng tải của người sử dụng của bạn, bao gồm cách mà PixelADD và/hoặc Công ty Cổ phần Phát triển Số Thời Đại sử dụng Đăng tải của người sử dụng của bạn.

 1. Cấp quyền cho những người sử dụng website khác

Bạn cũng cấp cho mỗi người sử dụng website một giấy phép không độc quyền, với phạm vi toàn cầu được tiếp cận Đăng tải của người sử dụng của bạn thông qua website một cách miễn phí, và được sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị tác phẩm phái sinh, trưng bày và thực hiện những Đăng tải của người sử dụng đó trong phạm vi chức năng của website như được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Chấp thuận

Bạn cấp cho PixelADD tất cả chấp thuận cần thiết theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (và tất cả các luật khác có hiệu lực hiện tại hoặc tương lai thuộc bất kỳ nơi đâu trên thế giới) mà có thể được yêu cầu cho việc sử dụng Đăng tải của người sử dụng của PixelADD, Công ty Cổ phần Phát triển Số Thời Đại và/hoặc nhà cung cấp nội dung tuân theo Điều Khoản Sử Dụng này.

Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân bạn có thể có theo hệ thống pháp luật hiện tại hoặc được ban hành trong tương lai ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới có liên quan đến Đăng tải của người sử dụng của bạn.

 1. Phạm vi địa lý của website

PixelADD kiểm soát và vận hành website từ Việt Nam. Nếu không có quy định khác tại website này, thì website này nhằm mục đích xúc tiến chỉ những sản phẩm của PixelADD được bán tại Việt Nam, và PixelADD không đảm bảo rằng những thông tin trên website đó hoặc Sản Phẩm được miêu tả phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại các nơi khác. Tất cả các khách truy cập website chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ tất cả các quy định pháp luật địa phương áp dụng cho họ liên quan đến nội dung và sự vận hành website. Bạn đồng ý không liên kết đến website này từ một website khác mà không được vận hành bởi PixelADD, trừ khi bạn nhận được chấp thuận trước bằng văn bản từ PixelADD.

 1. Liên kết đến các website khác

Để thuận tiện cho bạn, website này có thể liên kết đến các website khác trên hệ thống mạng diện rộng toàn cầu mà không được vận hành bởi PixelADD. PixelADD không kiểm soát các website đó và không chịu trách nhiệm cho tính sẵn có của chúng. PixelADD không xác nhận, phê duyệt hoặc tài trợ cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin hay nội dung nào có trên website được liên kết đến, hoặc cho bất kỳ sản phẩm hoặc các thành phần khác có trên các website đó. PixelADD không chịu trách nhiệm cho việc truyền tải web hoặc cho bất kỳ hình thức chuyển tải thông tin nào khác nhận được từ những trang được liên kết. Hơn nữa, PixelADD sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ tổn thất nào bị gây ra hoặc cáo buộc bị gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng của bạn về những nội dung, thông tin, sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua những website được liên kết.

 1. Từ chối trách nhiệm của website

Thành phần trên website (bao gồm bất kỳ đồ họa, phần mềm, nội dung số, giới thiệu hoặc các thành phần khác) và bất kỳ những thành phần nào sẵn có thông qua website được cung cấp theo hiện trạng và không kèm theo bất kỳ điều kiện và đảm bảo ở bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, PixelADD từ chối tất cả các điều kiện và đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn những đảm bảo ngầm về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền và sự không vi phạm. PixelADD không đảm bảo hoặc cam kết rằng việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các thành phần trên website về tính chính xác, có thể tin cậy hoặc những cam kết, đảm bảo khác. Thành phần trên website có thể chứa đựng những lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy và có thể không chính xác hoặc trở nên không chính xác vì sự phát triển xảy ra sau ngày tương ứng của các chúng. PixelADD không cam kết bất kỳ nghĩa vụ nào xác nhận hoặc duy trì tính cập nhật của thông tin trên.

 1. Hoạt động của Từ chối trách nhiệm của website

PixelADD nỗ lực để duy trì website này và hoạt động của nó, nhưng không phải là, và không thể chịu trách nhiệm về kết quả của bất kỳ lỗi nào mà có thể tồn tại trong hoạt động của nó. Liên quan đến hoạt động của website, PixelADD công khai từ bỏ tất cả các điều kiện và sự bảo đảm của bất kỳ loại nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại hoặc sự phù hợp cho cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và sự không vi phạm. PixelADD không bảo đảm rằng (i) các hoạt động của website sẽ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng; (ii) khả năng truy cập website sẽ không bị gián đoạn, đảm bảo kịp thời, an toàn, không có virus, worm, trojan hoặc các thành phần gây hại khác, hoặc không có khiếm khuyết hoặc sai sót; (iii) các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các trang web sẽ chính xác và đáng tin cậy; hoặc (iv) các lỗi sẽ được sửa chữa. Bạn (mà không phải là PixelADD) đảm bảo toàn bộ chi phí của tất cả các dịch vụ, sửa chữa có thể cần thiết cho các thiết bị máy tính và phần mềm của bạn do hậu quả của bất kỳ loại virus, các thành phần có hại, sai sót hoặc bất kỳ vấn đề nào khác bạn có thể có kết quả là của việc truy cập trang web này.

 1. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi được yêu cầu bởi luật hiện hành, chúng tôi không giới hạn theo bất kỳ cách nào trách nhiệm của chúng tôi cho các trường hợp chết người hoặc bị thương gây ra bởi sự vô ý của chúng tôi hoặc cho các cam kết lừa đảo hoặc cho bất kỳ trách nhiệm nào không thể được miễn trừ hoặc giới hạn bởi luật hiện hành.

Tuân theo luật áp dụng, không có trường hợp nào mà PixelADD, Công ty Cổ phần Phát triển Số Thời Đại, những người cấp quyền hoặc được cấp quyền của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bạn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác cho bất kỳ những tổn thất trực tiếp, gián tiếp, tổn thất đặc biệt, ngẫu nhiên, mang tính nhân quả, mang tính trừng phạt hoặc những tổn thất khác, bao gồm mất mát lợi nhuận, thương tật cá nhân (bao gồm chết người) và những tổn thất tài sản, mà có thể phát sinh từ (a) việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng website hoặc bất kỳ thành phần nào trên website, (b) hành vi của bất kỳ người sử dụng nào trên website, dù là theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất) hoặc những trường hợp khác. PixelADD sẽ không chịu trách nhiệm thậm chí PixelADD hoặc một đại diện được ủy quyền của PixelADD đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại trên. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn những tổn thất hoặc thương tật gây ra bởi lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai, không đạt hiệu suất, sự chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, lỗi đường truyền hoặc virus, worm, trojan máy tính hoặc bất kỳ thành phần gây hại nào khác.

PixelADD sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ nội dung của Đăng tải của người sử dụng hoặc cho bất kỳ việc phỉ báng, vu khống, thiếu sót, sai lạc, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, nguy hiểm, bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lỗi hoặc tính không chính xác trong bất kỳ Đăng tải của người sử dụng nào.

Luật áp dụng có thể không cho phép ngoại lệ về những cam kết hoặc những giới hạn nhất định hoặc loại trừ trách nhiệm cho những tổn thất ngẫu nhiên hoặc mang tính nhân quả. Theo đó, những giới hạn hoặc những loại trừ ở trên có thể không được áp dụng đối với bạn. Tuy nhiên, không có trường hợp nào mà tổng trách nhiệm của PixelADD cho bạn về những tổn thất, mất mát, nguyên nhân của hành động dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất) hoặc quy định ở những nơi khác vượt quá số tiền mà bạn đã trả, nếu có, cho việc bạn truy cập website.

 1. Bồi thường

Bạn theo đây đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho PixelADD, Công ty Cổ phần Phát triển Số Thời Đại và những đại lý, người được cấp quyền, người thừa kế hoặc được chỉ định, khỏi bất kỳ khiếu nại, hành vi hoặc tố tụng ở bất kỳ hình thức nào và khỏi bất kỳ những tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, bao gồm cả những chi phí pháp lý hợp lý, liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng website này, bất kỳ việc sử dụng Đăng tải của người sử dụng của bạn như được cho phép trong Điều Khoản Sử Dụng, và/hoặc bất kỳ vi phạm hay cáo buộc vi phạm nào về những đảm bảo, cam kết hoặc thỏa thuận của bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Chấm dứt

Điều Khoản Sử Dụng và Các Chính Sách của PixelADD vẫn còn tính hiệu lực sau khi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng bằng việc dừng sử dụng website và hủy toàn bộ các tài liệu, thông tin nhận được từ website. Chúng tôi có thể ngay lập tức chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng và Các Chính Sách của PixelADD, bao gồm việc bạn truy cập vào website, nếu bạn vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng. Ngay sau khi chấm dứt, bạn phải ngừng sử dụng website và hủy toàn bộ các tài liệu, thông tin nhận được từ website.

 1. Sẵn sàng trợ giúp

Website có thể cung cấp một tập tin Giúp Đỡ hoặc những hướng dẫn khác cho việc sử dụng website này. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng PixelADD không có bất kỳ nghĩa vụ nào buộc phải hỗ trợ bạn sử dụng website.

 1. Luật áp dụng và quyền tài phán

Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng (dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (kể cả sơ suất), theo luật định hoặc theo những quy định khác) sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam mà không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Bất kỳ vụ kiện tụng hoặc các hành động pháp lý khác phù hợp với tố tụng phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng này (dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (kể cả sơ suất), theo luật định hoặc theo những quy định khác) sẽ thuộc thẩm quyền tài phán duy nhất của Toà án Việt Nam, và bạn chấp nhận và nộp hồ sơ vụ tranh chấp cho một trong các cơ quan tài phán thuộc các tòa án này đối với bất kỳ vụ kiện tụng hoặc các hành động pháp lý khác phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Tính độc lập của các điều khoản

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị phát hiện là trái pháp luật, vô hiệu, hoặc vì lý do nào đó không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được xem là riêng biệt với Điều Khoản Sử Dụng này và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

 1. Không từ bỏ quyền

Việc PixelADD không thực thi một phần bất kỳ nào của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không bị coi là từ bỏ bất kỳ quyền lợi nào của PixelADD theo Điều Khoản Sử Dụng này dù cho là đối với những hành động trong quá khứ hay tương lai đối với bất kỳ người nào. Việc PixelADD nhận được bất kỳ khoản tiền nào hoặc sự tin tưởng của bất kỳ người nào về hành động của PixelADD đều không bị coi là cấu thành sự từ bỏ quyền của bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này. Chỉ có một sự từ bỏ quyền cụ thể bằng văn bản với chữ ký của người đại diện được ủy quyền của PixelADD mới có hiệu lực pháp lý.

 1. Không có giá trị pháp lý

Các đề mục trong Điều Khoản Sử Dụng này chỉ nhằm tiện lợi cho việc theo dõi và không có giá trị pháp lý hoặc giá trị hợp đồng nào.

 


Nội dung liên quan