Hướng dẫn cài đặt tùy chỉnh hộp thoại trò chuyện pixelADD

Xin chào các bạn hộp thoại trò chuyện giúp bạn trao đổi với khách hàng truy cập web được tiện lợi dễ dàng hơn và sau đây là bài viết hướng dẫn các bạn tùy chỉnh hộp thoại này cho phù hợp với website của mình hơn.

 • Giao diện cài đặt

Hướng dẫn cài đặt tùy chỉnh hộp thoại trò chuyện pixelADD

 • Giao diện hộp thoại trò chuyện

Hướng dẫn cài đặt tùy chỉnh hộp thoại trò chuyện pixelADD

 

 1. Sửa hộp thoại

Hướng dẫn cài đặt tùy chỉnh hộp thoại trò chuyện pixelADD

Trong phần này các bạn có thể thay đổi tiêu đề, tiêu đề hỗ trợ, mô tả về hỗ trợ, website, và ảnh của hộp thoại. sau khi nhập các thông tin cần thiết các bạn nhấp lưu để lưu lại.

Hình ảnh mô tả các thông tin trển hộp thoại:

Hướng dẫn cài đặt tùy chỉnh hộp thoại trò chuyện pixelADD

 • là tiêu đề hộp thoại
 • là tiêu đề hỗ trợ
 • là mô tả hỗ trợ
 • ảnh hỗ trợ

Các bạn cần thay đổi thông tin nào thì nhập vào và nhấp lưu.

 

 1. Tùy chỉnh hộp thoại

Hướng dẫn cài đặt tùy chỉnh hộp thoại trò chuyện pixelADD

Phần này các bạn tùy chỉnh trên hộp thoại bao gồm

 • Mầu nền tiêu đề hộp thoại
 • Vị trí hiển thị hộp thoại
 • Tự động bật hộp thoại khi khách hàng truy cập vào web là bao nhiêu giây, nếu các bạn để là -1 thì hệ thống sẽ tắt tự động bật hộp thoại khi khách truy cập web
 • Trạng thái: cho phép/ không cho phép hiển thị hộp thoại trên website của bạn
 • Gửi email nội dụng trò chuyện: phần này là phần thông tin nội dung khi trò chuyện với khách hàng trên hộp thoại kết thúc hệ thống sẽ tự động gửi nội dung đó về email theo cài đặt của các bạn
 • Phần điện thoại liên hệ là phần sẽ hiển thị khi khách hàng truy cập qua điện thoại hoặc các thiết bị có kích thước màn hình nhỏ.

 

 1. Tin nhắn trả lời tự động

Hướng dẫn cài đặt tùy chỉnh hộp thoại trò chuyện pixelADD

 • Phần này sẽ cài đặt nội dung tin nhắn sẽ tự động hiển thị khi không có quản trị viện
 • Hệ thống sẽ tự động hiển thị nội dung trả lời sau thời gian (giây) thiết lập ở trên, nếu thiết lập là -1 thì hệ thống sẽ so sánh nội dung với nội dung tin nhắn của khách hàng và hiển thị nội dung trả lời
 • Để cài đặt nhiều tin nhắn các bạn chọn thêm mới (chú ý với tài khoản thường các bạn cài đặt tốt đa 2 tin nhắn)

 

 1. Hỗ trợ viên
 • Phần này giúp các bạn tạo nhiều hỗ trợ viên trực tư vấn khách hàng qua hộp thoại, những thành viên này khi thêm có thể ở 2 quyền là quản trị viên hoặc hỗ trợ viên
 • Các bạn khi thêm một hỗ trợ viên nghĩa là các bạn đã đăng ký mới một thành viên và hệ thống sẽ tự động thêm thanh viên này vào vai trò hỗ trợ viên của hộp thoại
 • Chú ý là chỉ có tài khoản vip mới có thể thêm nhiều hỗ trợ viên các bạn cần vào chức năng nâng cấp tài khoản/nâng cấp tính năng và chọn những tính năng cần thiết sau đó làm theo hướng dẫn của hệ thống để thanh toán.

Với những tùy chỉnh trên sẽ giúp các bạn tùy chỉnh hộp thoại phù hợp với website của mình chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cũng như phát triển các tính năng hộp thoại tốt hơn để giúp các bạn có một công cụ tốt trong kinh doanh.

Thông tin liên hệ góp ý xin gửi về email: thoidaijsc.vn@gmail.com


Nội dung liên quan